Johan & Tabitha

Jul 21, 2020 | Bruiloft

Op 26 augustus 2020 is hier live de huwelijksceremonie van Johan Lindhout & Tabitha Mulder te volgen.

Leuk dat u/jij meekijkt! Hieronder ziet u de liederen die gezongen worden:

Tienduizend redenen (Opwekking 733)

 De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige Naam.  (2x)

In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige van God
en Hij heerst over’t heelal.

Er is macht in Zijn Woord,
als de water’n bruist Zijn stem.
Als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert.
U regeert.

Miljoenen in gereedheid,
staan de engelen om Zijn troon.
Verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn kroon.

Er is macht in Zijn Woord,
als het water bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!  (2x)

U regeert in onze harten,
U regeert over ’t heelal,
U regeert in ons leven,
U regeert overal.  (2x)

Er is macht in Zijn Woord,
als de water’n bruist Zijn stem.
Als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert! (2x)

Vul dit huis met Uw glorie (Opwekking 815)

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid (2x)

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer (3x)

Romeinen 11:36

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Mag ik jou tot zegen zijn? (Sela)

 Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in Zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het Koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn,
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

 Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

De zegen 

De Heer zegent,
beschermt jou.
Zijn nabijheid geeft Hij.
Genadig is Hij.
De Heer richt zijn oog op jou
en geeft vrede.

God van licht (Opwekking 807)

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker,
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker, 
veilig naar de kust. 
Waar U woont. 

Waar U woont,
waar U woont.
Waar U woont.

U schijnt feller,
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm. (2x)

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker,
veilig naar de kust. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker,
veilig naar de kust. 

Waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont.
Waar U woont.